Συμφώνησαν και μας σκέφτηκαν.

Η συμφωνία με τους θεσμούς φέρνει τα κατάλληλα δώρα.

Advertisements